Rijswijk verbruikt gemiddeld meer energie

Rijswijk heeft absoluut gezien een hoger energiegebruik en een hogere CO2-uitstoot per inwoner dan het Nederlands gemiddelde. Dat komt voor een deel omdat Rijswijk nog een relatief oude woningvoorraad heeft, met veel kleine en oudere flats en appartementen. Weliswaar is er in de afgelopen jaren sprake van een verminderd energieverbruik, maar op dit punt kan nog veel meer worden gedaan.

Dat is de conclusie van het onderzoeksbureau SME Advies in het eindrapport Nulmeting Duurzaamheid. In opdracht van de gemeente heeft het bureau uitgezocht hoe Rijswijk er qua duurzaamheid voor staat in vergelijking met andere gemeenten, en op welke gebieden er kansen liggen voor verbeteringen.

Het gemeentebestuur had vorig jaar in de zogenaamde Duurzaamheidsopgave al besloten om het energieverbruik te verminderen, onder meer door het verduurzamen van de woningvoorraad en het energiezuinig maken van bedrijven. Ook is de ambitie om het aandeel duurzame energie te vergroten.

Het energiezuiniger maken van de bestaande woningen moet inderdaad een speerpunt zijn, aldus het onderzoeksrapport. Ook is er veel winst te behalen door het verduurzamen van de mobiliteit: een ambtelijke term voor het zuiniger en minder vervuilend maken van het verkeer. Het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s en fietsen bijvoorbeeld biedt kansen, en ook het aanleggen van (snel)fietspaden en elektrische laadpunten.

De eindrapportage wordt deze maand besproken in het Forum en later de plenaire vergadering van de gemeenteraad.