Rijswijk stopt met Beroun als zusterstad

Het college stelt de gemeenteraad voor om de stedenband met het Tsjechische Beroun te beëindigen. Alhoewel Beroun de relatie met Rijswijk wil voortzetten, is Rijswijk op zoek naar een meer eigentijdse invulling van het internationaal beleid.

De stedenband met Beroun dateert van november 1989. Tot 2007 is aan deze vriendschapsband geregeld bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk invulling gegeven. Daarna verwaterde de relatie en sinds 2010 is er niet meer sprake van gezamenlijke activiteiten.

Onderzocht is of er in Rijswijk nog maatschappelijk draagvlak is om de stedenband voort te zetten. Betrokken bewoners zijn gepolst of zij zich nog actief willen inzetten voor de stedenband wat niet het geval is. Wel kijken ze positief terug op de periode dat de stedenband nog actief was.