Rijswijk start strijd tegen eenzaamheid

Van 30 september t/m 7 oktober is het landelijk de Week tegen Eenzaamheid. De week waarin aandacht wordt besteed aan al die mensen, jong en oud, die zich alleen en eenzaam voelen. Voor gemeente Rijswijk de reden om samen met haar partners een campagne te starten onder de naam ‘Rijswijk tegen Eenzaamheid: Kom je erbij?’. In deze week roept de gemeente inwoners op extra naar elkaar om te kijken. Ook worden er dan extra activiteiten georganiseerd in Rijswijk.

Eenzaamheid is een thema van alle tijden
Het afgelopen jaar is het maatschappelijk probleem alleen maar toegenomen. Het feit dat er een taboe heerst op dit onderwerp heeft ook niet geholpen. Daarom is het van belang om eenzaamheid onder de aandacht te blijven brengen. Wethouder Johanna Besteman: “Vanuit de Welzijnsnota staat eenzaamheid hoog op ons lijstje om actie op te ondernemen. De afgelopen jaren is eenzaamheid alleen nog maar meer gegroeid, ook in Rijswijk. En dit geldt voor alle leeftijdsgroepen. Met onze partners zijn we om de tafel gaan zitten om de komende jaren dit thema goed de aandacht te geven. Want samen kunnen we iets doen voor de vele mensen die zich alleen voelen. Laten we het taboe op dit onderwerp doorbreken. Kijk eens om naar elkaar en stel de vraag: kom je erbij? Maar ben je diegene die zich alleen voelt? Ook voor jou zijn er mogelijkheden om anderen te ontmoeten. Veel partners organiseren het hele jaar door activiteiten voor alle doelgroepen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid zijn er extra activiteiten. Hier hebben we een handige kalender voor gemaakt.”

Eenzaamheid in Rijswijk
In Rijswijk voelen zich naar schatting 18.000 inwoners zich matig tot (zeer) ernstig eenzaam. Vier op de tien inwoners (40%) van Rijswijk van 19 jaar en ouder voelen zich matig eenzaam en één op de twaalf inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam (8%). Een derde van de inwoners (32%) is emotioneel eenzaam, bijna de helft is sociaal eenzaam (48%). Volgens de Jongerenenquête 2015 voelt 46% van de jongeren (12-18 jaar) in Rijswijk zich matig tot zeer ernstig eenzaam.

Welzijnsnota
In de Welzijnsnota van Rijswijk staan vier thema’s beschreven: eenzaamheid, mantelzorg, vrijwilligers en inclusie. Voor de uitvoering van deze Welzijnsnota is de gemeente een intensieve samenwerking gestart met lokale partners. Per thema worden in werkgroepen plannen ontwikkeld voor de inwoners van Rijswijk. De komende jaren krijgen deze vier thema’s structureel aandacht om zo de doelstellingen uit de nota te behalen.

Website
Alles rondom de Week tegen Eenzaamheid en de campagne, is te vinden op www.rijswijk.nl/komjeerbij. Hier is ook de activiteitenkalender te vinden.