Rijswijk schaft hondenbelasting defintief af

Afgelopen zomer deden we van Rijswijk.tv een onderzoek langs alle fracties over de haalbaarheid om de hondenbelasting af te schaffen. Veel fracties waren het met elkaar eens dat deze belasting niet meer van deze tijd is. Er waren ook fracties bij die wilde bekijken hoe het gat dat financieel ontstaat door het wegvallen van de belasting opgevangen moest gaan worden. Nu lijkt het er op dat er in de begrotingsvergadering van morgen een afschaffing van de hondenbelasting gaat plaatsvinden.

Gat opvangen met parkeergeld
De wegvallende opbrengsten door het schrappen van de hondenbelasting moet volgens de fracties van de VVD, D66 en Wij. komen van de meeropbrengsten van het parkeerbeleid in 2019 en zonodig in de eerste halfjaarrapportage van 2019 te voorzien van een structurele dekking.

Zaken regelen binnen de coalitie
Rijswijk.tv sprak met Coen Sleddering van de VVD: ‘Afgelopen zomer toen jullie het onderzoek deden konden we nog niets veranderen. Een belasting kan namelijk niet midden in het jaar gewijzigd worden. Het moment om iets te veranderen aan de belastingen is de vergadering van morgen. De evaluatie voor het wel of niet overeind houden van de hondenbelasting is pas begin volgend jaar. Als we dan besluiten om hem af te schaffen moeten we wachten tot november 2019 en dat willen we niet. Deze wijziging op de belasting is in de coalitie besproken. We moeten het eens worden met de coalitiepartijen hoe we het gat opvullen en dat is gelukt.

Rijswijks Belang zette zich hard in voor dit onderwerp
Coen Sleddering van de VVD benadrukt dat hij veel respect heeft voor Marc Weterings van Rijswijks Belang omdat hij zich in de afgelopen periode hard heeft gemaakt voor de Rijswijker om deze belasting af te schaffen. Ook Weterings van Rijswijks Belang sprak vanavond met Rijswijk.tv: ‘Het maakt niet uit wie hem indient. Wat fijn dat we eindelijk afscheid gaan nemen van deze achterhaalde belasting, die ooit in het leven was geroepen om hondsdolheid tegen te gaan, ook toen er nog honden voor transport gebruikt werden,” transport” belasting. De belasting ging nu naar de algemene reserves, niet onderbouwd besteedt aan de hond.’