Rijswijk pakt ganzenoverlast diervriendelijk aan

Het Wilhelminapark is de ideale plek voor ganzen om hier te broeden. Uit de wijde omgeving strijken ze hier neer. Die ganzen – zo’n 1500 in de zomer – zorgen voor veel overlast. Andere gemeenten vergassen de ganzen. Rijswijk vindt dat niet acceptabel en dompelt de pas gelegde eieren in maiskiemolie, waardoor ze zich niet ontwikkelen.

400 nesten elk seizoen
De laatste jaren zien we steeds meer ‘vreemde’ ganzen in Nederland die er vroeger niet waren. Dan hebben we het over de Nijlganzen, Canadese ganzen en grauwe ganzen. Door de vele eilandjes kunnen ze ongestoord broeden in het Wilhelminapark. Zo’n 400 nesten zijn hier elk seizoen, met soms wel 15 eieren in een nest. De vele ganzenpoep zorgt vervuiling van het (zwem)water, de ganzen kunnen agressie zijn en verdringen bestaande weidevogels. Ook boeren hebben schade door de ganzen.

De Rijswijkse aanpak
“In Rijswijk hebben zo’n 20 vrijwilligers zich aangemeld, die door Peter van Poelgeest, van Duurzaam Fauna Advies worden opgeleid. Elke twee weken is er een rondgang langs de nesten. Verse eieren worden gedompeld en gemerkt. Bij de volgende rond worden de gemerkte eieren weggehaald omdat hierin geen kuikens zijn ontwikkeld. Bij het laatste ei wordt het nest uit elkaar gehaald. Zo zal het aantal ganzen de komende jaren fors afnemen”, vertelt ons Rick Severijns Senior beleidsmedewerker Dierenwelzijn.

Andere aanpak
Niet alle gemeenten kiezen voor de diervriendelijke manier. Zij wachten tot het eind van de zomer. De volwassen ganzen zijn dan in de rui en kunnen niet wegvliegen. Samen met de jongen worden ze bij elkaar gedreven en vervolgens vergast. Deze aanpak, die ook door het Hoogheemraadschap wordt aanbevolen, roept steeds meer verzet op. Een rechter in Utrecht heeft het zelfs al verboden.

In Rijswijk worden geen jongen geboren, die dan ook niet hoeven te worden vergast. Mondjesmaat vindt de Rijswijkse methode navolging. De verwachting is dat bij bewezen succes andere gemeente zullen volgen.