Rijswijk moet weer groen worden

Nieuwe inwoners geven aan voor Rijswijk te kiezen door het groene karakter. Toch is er veel versteend de laatste jaren. Stenen domineren in de tuinen. Speelterreinen van scholen zijn een steenvlakte. Doordat regenbuien heftiger worden maakt ook het Hoogheemraadschap zich sterk voor een vergroening van Rijswijk.

Zaterdagochtend was het Werkatelier Steenbreek georganiseerd. Een groot aantal belangstellenden uit verschillende wijken en organisaties was hierop af gekomen. In vier groepen werd nagedacht over groene oplossingen tegen de groeiende wateroverlast en voor meer bijen, vogels en vlinders. Tijd voor directe actie.

Een groot aantal suggesties kwam naar voren. Een greep hieruit: tuinen en pleinen vergroenen, kiezen voor waterdoorlatende tegels, groene daken, een groenmarkt, tuincentra een bijen en vlinder vriendelijk aanbod laten aanbieden, een vlinder idylle en veel activiteiten voor de burgers(zie één van de laatste foto’s). Kijk ook op www.rijswijk.nl/groenloket