Rijswijk moet de boel op orde brengen

Rijswijk staat er financieel goed voor en dat is mooi, maar er zijn wel een paar dingen aan de hand die we moeten regelen voordat we weer geld uitgeven, tenminste als het aan Coen Sleddering ligt. Hij wil koste wat kost zorgen dat de belasting voor de inwoners van Rijswijk niet omhoog gaat.

Dienstverlening niet op orde
Vandaag spraken we op onze redactie met de VVD-fractievoorzitter. “De burgers in Rijswijk hebben recht op een goede dienstverlening. Die is in de gemeente gewoon niet op orde. Ook doet nog steeds niet alle straatverlichting het en is er voldoende te zeuren over het afvalbeleid.” Sleddering vindt dat we niet alleen naar nieuwe dingen moeten kijken. “We moeten de boel op orde brengen. Het ambtelijke apparaat moet op en top uitgerust zijn om de Rijswijker te bedienen. De dienstverlening moet goed zijn en de verlichting moet het doen.”

Communiceren over keuzes
Voor wat betreft de groenvoorziening is Sleddering ook duidelijk. “Het groen ziet er af en toe niet uit. En nou begrijp ik wel dat het deels met onderhoudsfilosofie te maken heeft. Ze willen de bio-infrastructuur ook op orde houden. Soms moet je de natuur zijn gang laten gaan om alles in evenwicht te houden, maar dat snapt de burger niet. Daar moet meer over gecommuniceerd worden. De Rijswijker heeft recht op uitleg. Dit college moet daar aandacht aan besteden.”

Niet sexy
De gemeente heeft ambities genoeg: “Een nieuw college vindt het leuk om met nieuwe projecten te starten. Dat is uitdagender dan het aanpakken van fietspaden, afval en de straatverlichting. Maar het moet wel gebeuren. Er moeten een hoop dingen opgeknapt worden en dat is prio nummer 1 voor ons, maar ook voor de burgers. Daarnaast is ook handhaving belangrijk, want als we niet handhaven zakt de motivatie bij burgers weg om zich aan de regels te houden.”

We moeten tegenvallers incalculeren
Regeren is ook tegenslagen incasseren. Daar loop je altijd tegen verrassingen aan. Zo gaat de nieuwbouw van de sporthal meer geld kosten dan gepland. Landelijk is besloten dat we geen precariorechten meer mogen vragen voor de leidingen onder de grond. Nu moet bijvoorbeeld het waterleidingbedrijf aan de gemeente geld betalen voor het gebruik. “Dat geld is straks weg. En denk ook aan Eneco. Rijswijk is voor 2% aandeelhouder en krijgt dus jaarlijks een winstuitkering die kan oplopen tot 1 miljoen euro per jaar. Bij de verkoop krijgen we een smak geld, maar op lange termijn kom je geld tekort.”, aldus Coen Sleddering.

Huis van de Stad mag 70 miljoen kosten
Over het Huis van de Stad is de VVD-fractievoorzitter duidelijk. “Wij zijn er niet tegen, maar het mag niet meer kosten dan wat het Stadhuis nu kost. Het huren van het Stadhuis aan het Bogaardplein kost berekend over 25 jaar een kleine 70 miljoen euro. Er moet dus goed berekend worden of we dat gaan halen. De verbouwing zal waarschijnlijk duurder uitvallen omdat de bouwkosten met de dag omhoog gaan.” De verhuizing en renovatie inclusief de huur over 25 jaar zijn nu begroot op ruim 63 miljoen euro.

Inkomsten
Maar er zijn natuurlijk ook inkomsten. Trias, Welzijn Rijswijk en andere instellingen die het Huis van de Stad gaan bewonen betalen huur. En we moeten ook niet vergeten dat het pand van Trias plat gaat en dat er dus een stuk grond vrij komt dat een waarde vertegenwoordigd. Sleddering: “Als het overhoopt toch niet blijkt te lukken voor de 70 miljoen, dan mag van mij de sloopkogel er doorheen!”