Rijswijk maakt plan nieuwe scholen

Rijswijk is Nederlands snelst groeiende stad. Niet verwonderlijk dat het aantal leerlingen in Rijswijk fors toeneemt. Op dit moment zijn er 19 basisscholen voor ongeveer 4.000 leerlingen. “We maken een integraal huisvestingsplan voor de scholen in Rijswijk. Met het aantal klaslokalen”, sprak wethouder Armand van de Laar gisterenavond aan de raadsleden.

Tweede school in RijswijkBuiten is al gepland
Op dit moment heeft Rijswijk ruim 50.000 inwoners, wanneer de nu geplande bouwprojecten klaar zijn in 2023, zal de teller op 65.000 staan. Dan zijn er wel zo’n 1.000 extra leerlingen. In RijswijkBuiten is al een nieuwe school gepland, het Kindcentrum Parkrijk, naast het bestaande Kindcentrum Buitenrijck in Sion. Onderwijshuisvesting is een gemeentelijke taak. Uitgangspunt is om kinderen zoveel mogelijk in hun wijk of anders in de nabije omgeving basisonderwijs te bieden.