Rijswijk laat koloniale straatnamen ongewijzigd

De Generaal Spoorlaan blijft de Generaal Spoorlaan. De gemeente geeft hierbij antwoordt op vragen die Marc Weterings van Rijswijks Belang gesteld heeft. “De gemeente had een brief gekregen van een groep activisten met het dringende verzoek de naam te wijzigen. Voor ons een reden om vragen te stellen en het standpunt van de gemeente hierin te kennen.”, aldus Marc Weterings aan Rijswijk.tv

Straatnaam blijft ongewijzigd
Simon Spoor was vanaf 1946 commandant van het Nederlandse leger in he voormalig Nederlands Indië. “Het college is niet voornemens om de straatnaam Generaal Spoorlaan te wijzigen”. Het college geeft geen gehoor aan organisaties die eisen straten een andere naam te geven.

Waken over cultureel erfgoed
Rijswijks Belang vindt dat Rijswijk moet waken over het Rijswijkse culturele erfgoed. De gemeente Rijswijk is het hier mee eens. Dit bevestigde ze in een antwoord op de vragen die de politieke partij stelde aan het college van B&W. “In dialoog met inwoners en vertegenwoordigers van Rijswijkse instellingen kiest het college ervoor de ambities van kunst en cultuur als een verbindende kracht, via verschillende beleidspijlers zoals beschreven in de “Cultuurvisie Rijswijk 2016-2030”, vorm en inhoud te geven.”, aldus de gemeente in een antwoord.