Rijswijk krijgt Kinderrechtenburgemeester

De wethouders Nicole Dierdorp en Marloes Borsboom gaan van elke basisschool in Rijswijk één leerling uit groep 7 vragen om hen te helpen bij het maken van jeugdbeleid voor alle Rijswijkse kinderen. Deze leerlingen vormen de Raad van Kinderrechtambassadeurs. De Raad adviseert de burgemeester en wethouders en binnen de Raad wordt een Kinderrechtenburgemeester gekozen.

In de week tegen kindermishandeling, werd dinsdagmiddag in het Rijswijks Lyceum het 1e Rijswijkse Kinderrechten Symposium Rijswijk georganiseerd. Naast deskundigen uit de praktijk, zoals een kinderarts en een hoogleraar, hielden ook de wethouders Nicole Dierdorp en Marloes Borsboom een toespraak. Via de Raad krijgen de kinderen ook zelf een stem. In plaats dat er over hen, wordt er nu met hen gesproken.

Ook de KinderMeldcode kreeg volop aandacht. Voor kinderen die te malen krijgen met huiselijk geweld of mishandeling zoals pesten. Het is de bedoeling dat ze een volwassene zoeken die ze vertrouwen, die luistert en helpt.