Rijswijk krijgt ambiteus sport- en beweegbeleid

Op maandagavond 7 november komen Rijswijkse sport- en beweegorganisaties bijeen in het clubgebouw van RWV De Spartaan. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst wordt de eerste stap gezet naar een nieuwe Sport- en Beweegnota voor Rijswijk. Dit benadrukt het belang dat de gemeente eraan hecht dat de verenigingen actief meedoen aan de inhoud en de uitvoering.

“Wij willen voor Rijswijk een moderne sport- en beweegnota ontwikkelen. Geen standaard document maar gevisualiseerd op een innovatieve en creatieve wijze. Dit kan een beeldend format zijn, dat alle betrokken partijen prikkelt, verleidt, bindt en verbindt”, aldus de uitnodigingsbrief.

De laatste maanden van 2016 worden suggesties en ideeën opgehaald bij inwoners, raadsleden, verenigingen en maatschappelijke organisaties en trends en ontwikkelingen worden verzameld.

Begin 2017 wordt een proefversie van de sport- en beweegnota uitgebreid besproken, waarna in maart en april de sport- en beweegnota wordt geschreven. Deze wordt vervolgens in mei voorgelegd aan de  gemeenteraad.