Rijswijk koopt nieuwe stemmachines

Met de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017 kunnen we weer met de stemmachine stemmen. De huidige manier van stemmen is zeer arbeidsintensief en daardoor ook fraudegevoelig. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat m.i.v. 2017 het weer mogelijk wordt om op geautomatiseerde c.q. gedigitaliseerde wijze te stemmen.