Rijswijk klaar voor de sneeuw en gladheid

De gemeente Rijswijk staat weer klaar om in de wintermaanden de belangrijkste wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De gemeente strooit dus niet overal. Vanaf de Gemeentewerf worden eventueel extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval en/of extreme gladheid.

Strooigebieden
Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes: busroutes, wegen die wijken ontsluiten, gevaarlijke kruisingen en doorgaande fietspaden. De gemeente strooit dus niet overal. De strooiroutes zijn zo ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen. Heb je meldingen of vragen over het strooien? Neem dan contact op met het Klant Contact Center (KCC) van de gemeente Rijswijk, onder telefoonnummer 14 070