Rijswijk is stad voor álle inwoners

“De ongelijkheid neemt ook in Rijswijk toe. Dat proces willen we keren”, aldus GroenLinks Rijswijk. “Voor ieder mens is het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk”

Sterk sociaal vangnet
Als dat niet lukt, vindt GroenLinks Rijswijk het een taak van de overheid om mensen te helpen. “Bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Een sterk sociaal vangnet is nodig voor mensen die niet mee kunnen doen. We willen dat de randvoorwaarden om dat vangnet te ondersteunen in orde is. Dat betekent: minder regels, financiële en praktische ondersteuning vanuit de gemeente en vertrouwen in de keuzes van mensen zelf”.

(Minima)regelingen moeten bekend zijn bij Rijswijkers die er recht op hebben. “We willen dat de gemeente hierover actief en duidelijk communiceert naar doelgroepen en maatschappelijke instellingen. Kwijtscheldingsbeleid en bijzondere bijstand zetten we in als offensief tegen de schulden- en armoedeproblematiek van inwoners. Om Rijswijkers naar werk te begeleiden zetten we scholing, participatiebanen en leerwerkplekken in voor mensen die een baan zoeken. Actief werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten kunnen gebruik maken van een door de gemeente op te richten Innovatiefonds”.