In Rijswijk is het goedkoop ‘rusten’

Nog steeds rust er een taboe op het overlijden van mensen. Over geboortes niets dan vrolijkheid, maar je ‘laatste rustplaats’, daar praat je niet zo makkelijk over. Monuta heeft de grafkosten van bijna alle gemeenten in Nederland op een rij gezet. In Rijswijk kost een graf voor 20 jaar €3.785,00. In Voorburg is dat duurder, daar betaal je € 6.317. Echt goedkoop is Hoogezand in Groningen met € 740, maar dat is natuurlijk wel een stukje rijden. Echt duur is de begraafplaats in Leiderdorp. Daar moet je flink in de buidel moeten tasten: € 7.909,- . Daarmee is deze Zuid-Hollandse gemeente, evenals vorig jaar, de duurste begraafplaats van Nederland.

De prijs van een graf wordt mede bepaald door de grondprijs van een gemeente en het onderhoud dat een graf vergt. Ook wordt de prijs van een graf beïnvloed door de stagnatie in de verkoop van graven. Het aantal crematies is de afgelopen jaren sterk toegenomen en het aantal begrafenissen dus afgenomen. Landelijk gezien ligt het percentage crematies momenteel rond de 63%.

Met een eigen graf, ook wel huurgraf of familiegraf genoemd, bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komen te liggen. Meestal zijn dit twee of drie personen. De huurperiode is doorgaans 20 jaar, met de mogelijkheid dit later te verlengen. Ook komen perioden van 25, 30, 40 of meer jaren voor. De grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft, is het bekendste familiegraf.