Rijswijk groeide in 2017 met 20%

De Nederlandse bevolking groeit, maar Rijswijk gaat als een raket. Het aantal inwoners in Rijswijk steeg afgelopen jaar in de eerste 11 maanden met 20%. Voor een groot deel is dat te danken aan de bouwactiviteiten in Rijswijk. De bevolkingsgroei is onder meer het gevolg van suburbanisatie: mensen uit Den Haag gaan in omliggende gemeenten wonen. Vooral het aantal jonge gezinnen dat wegtrekt uit grote steden is in de afgelopen jaren gestegen. De komende jaren zet de groei zich door. Rond de Bogaard worden veel woonproject gerealiseerd. Net als rond de Plaspoelpolder. Uiteindelijk zullen we ruim 60.000 inwoners hebben.

Landelijke groei
De bevolking van Nederland als geheel groeide met ongeveer 100.000 inwoners tot 17,2 miljoen mensen. Die groei is ongeveer even sterk als in 2016. Het grootste deel van de bevolkingsgroep is afkomstig van buitenlandse migratie: er kwamen meer migranten uit Europese landen, Brazilië en India naar ons land. Het aantal mensen uit Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran lag fors lager dan in 2016.