Rijswijk goedkoper uit voor Avalex, Delft zwaar de klos

De gemeente Rijswijk is komend jaar ruim 270.000 euro minder kwijt aan afvalverwerker Avalex dan in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de berekeningen van de nieuwe tariefstructuur waarover het algemeen bestuur van Avalex vanmorgen een besluit heeft genomen. Bruto draagt Rijswijk 5,9 miljoen af aan Avalex, maar daar staat een geschatte PMD-opbengst van ruim 345.000 euro tegenover.

Tot nu toe werden de kosten van het afvalbedrijf volgens een vaste verdeling gedragen door de zes deelnemende gemeenten. Vanaf volgend jaar worden die kosten doorberekend op grond van het aantal huishoudens en enkele andere factoren die meewegen in het bepalen van de prijs. Dat zorgt ervoor dat hier en daar flinke verschillen optreden. Sommige gemeenten zijn  goedkoper uit, zoals Rijswijk en vooral Wassenaar, andere aanzienlijk duurder. De gemeente Delft is zwaar de klos. Deze gemeente moet ruim 600.000 euro méér betalen voor Avalex.

Het algemeen bestuur van Avalex, waarin wethouders en raadsleden zitten van de deelnemende gemeenten, kwam donderdagochtend om acht uur bij elkaar om over de kostenberekening te besluiten. Dat besluit werd uiteindelijk genomen bij meerderheid van stemmen: Delft stemde tegen, omdat die gemeente dus flink meer moet gaan betalen.