Rijswijk heeft goede financiële positie

De gemeente Rijswijk maakte vandaag de jaarcijfers over 2017 bekend met positief nieuws. Ondanks dat de gemeente geconfronteerd werd met forse bezuinigingen op het gebied van jeugdzorg en uitkeringen is het jaar positief afgesloten met een saldo van €150.000,00. Doordat het college en de raad weloverwogen beslissingen genomen hebben ten aanzien van nieuwe investeringen, zijn de financiën op orde gebleven.

Waar gaat het geld heen?
In 2017 was er een bedrag te besteden van ongeveer 165,5 miljoen euro. Dit geld is uitgegeven aan het op peil houden van de openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, onderwijs, wonen, sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein.

Publieksbalies langer open en criminaliteit aangepakt
Er is vorig jaar veel geld in de stad geïnvesteerd. Sommige investeringen vallen niet direct op, maar veel is ook direct zichtbaar en merkbaar voor de Rijswijkse inwoners. Een mooi voorbeeld is de verruiming van de openingstijden van de publieksbalies. Ook is er geïnvesteerd in de buurtpreventieteams en daarmee is de criminaliteit sterker aangepakt. Ook werd in 2017 gestart met de herinrichting van de Generaal Spoorlaan en de Frans Halskade. In RijswijkBuiten werd verder gebouwd met veel duurzame woningen. Ook werd de wijk ontsloten met een busverbinding en kreeg ze haar eerste permanente school: Kindcentrum BuitenRijck.

Plannen voor de toekomst
Naast deze plannen is er ook een aantal grote projecten opgestart of verder gebracht. Denk hierbij aan het toekomstige sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan, het Huis van de Stad, de herinrichting van het Bogaardplein en de transformaties van de Plaspoelpolder en het Wilhelminapark.

Rijswijk heeft het goed voor elkaar
Wethouder Financiën Björn Lugthart is blij met de behaalde resultaten. “We hebben een goede financiële positie, waardoor we hebben kunnen investeren in de stad. Daarnaast hebben we tegenvallers kunnen opvangen zoals op de jeugdzorg en de uitkeringen, zonder dat we op kwaliteit hebben moeten inleveren. De onroerendezaakbelasting (OZB) is ook dit jaar niet gestegen. Kortom, Rijswijk kan tegen een stootje. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor de komende periode. Het nieuwe college kan straks goed van start.“

De jaarrekening wordt op 3 juli besproken in de gemeenteraad.