Rijswijk gaat voor betaalbaar afscheid van gas

De route voor Rijswijk om afscheid te nemen van het gas is vastgelegd in de Energievisie. Kernpunten zijn woningisolatie naar niveau B(vloer-, muur- en dakisolatie) en de vraag hoe we onze huizen straks gaan verwarmen. In de Rotterdamse haven is een overschot aan warmte. In 2022 loopt er een warmteleiding uit de haven via Rijswijk naar Den Haag, daar kan Rijswijk een collectief warmtenet op aansluiten. In het voorjaar start een langdurige campagne om bewoners te betrekken bij het traject.

Prima en slecht geïsoleerde huizen
Afgelopen maanden is al veel gebeurd. In de wijken waren avonden om inwoners te informeren over het komende traject. Ook is er gesproken met woningbouwcorporaties en een tiental Verenigingen van Eigenaren (VVE)  van wooncomplexen. Rijswijk heeft immers oude huizen van rond 1900 die niet zijn geïsoleerd en woningen van na 2000 (De Strijp en RijswijkBuiten), waar de isolatie op orde is. In RijswijkBuiten is al niet eens meer een gasaansluiting.

Drie wijken met voortrekkersrol
Door het verschil in soorten huizen zijn er drie wijken in Rijswijk die een voortrekkersrol krijgen. Dat zijn de Ministerbuurt, Te Werve en De Strijp. Hier kan ervaring worden opgedaan waar de rest van Rijswijk voordeel van heeft. Basisvoorwaarde om het afscheid van het gas tot een succes te maken is wel dat de isolatie van veel huizen fors verbeterd. RijswijkWonen en Vidomes gaan hier mee aan de gang. Dat geldt ook voor een aantal wooncomplex waar de eigenaren samen in VVE’s beslissingen nemen. Uitgangspunt is dat deze isolatie zichzelf betaald uit minder verbruik. Dat kan als de kosten over dertig jaar worden gespreid.

Collectief Warmtenet
Al snel na 2022 kan in Rijswijk een collectief warmtenet worden aangelegd met een aansluiting op de leiding uit de Rotterdamse haven op de Beatrixlaan. Per wijk wordt dat verder ingevuld. Voor de toekomst wordt ook gedacht aan aardwarmte waarbij we gebruik maken van het warme water op ruim twee kilometer diepte. Per 5.000 woningen komt er zo’n installatie. Den Haag heeft er al één gebouwd aan de Leyweg. Ook in het Westland staan er al bij tuinders.

En hoe nu verder
Wethouder Marloes Borsboom is verantwoordelijk voor het traject. Op 22 januari wordt in het forum van de gemeenteraad gesproken over de energienota, op 5 februari neemt de raad een besluit. De gemeente heeft Mark Bal aangetrokken als kwartiermaker. Hij gaat het traject coördineren. In het voorjaar start de langdurige campagne. Die moet de bewoners informeren en betrekken bij dit Rijswijk brede project