Rijswijk gaat gevecht aan met grasaren en berenklauw

Wethouder Jeffrey Keus heeft besloten om €100.000 euro te investeren om de grasaren en berenklauwen te kunnen beheersen op plekken waar de meeste overlast is. De afdeling stadsbeheer wilde deze post bezuinigen omdat er nog geen actie was ondernomen om dit bedrag te gaan gebruiken. Dit staat echter in schril contrast met de actuele problemen.

Meer grasaren dan normaal
De Rijswijkse politieke partij Rijswijks Belang stelde schriftelijke vragen over de overlast. De gemeente bevestigt dat er dit jaar meer grasaren zijn. De reden hiervoor zou de droogte van 2018 kunnen zijn.

Losloopgebieden van de hond moeten veilig zijn
Rijswijk kent 42 losloopgebieden voor honden. Ondanks dat de gemeente vindt dat deze veilig moeten zijn geeft deze aan dat de hondenbezitters zelf ook goed opletten. Het blijft een verschijnsel van de natuur waar inwoners zelf ook op moeten anticiperen. Maar de gemeente neemt hier zijn verantwoordelijkheid. Binnen het regulier beheer worden stroken langs verharding gemaaid. Hiermee is in beginsel op de belangrijkste plekken altijd een strook grasaar vrij.

Definitieve aanpak voor overlastgevend groen in Q4.
Voor nu maait de gemeente Rijswijk stroken langs verharding. De gemeente heeft aan Rijswijks Belang toegezegd dat het nieuwe groenbeheerplan voorziet in de structurele aanpak van overlastgevende soorten zoals grasaren. Dit plan verschijnt 4e kwartaal 2019.