Rijswijk bij Top-5 gevaarlijkste punten

Bij het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep West kwamen bijna tweeduizend meldingen binnen van gevaarlijke verkeerssituaties in de regio. De meeste klachten in het meldpunt gaan over gevaarlijke kruispunten (42%) en over hardrijders (41%). Rijswijk staat tweemaal in de top-5 met de gevaarlijkste plekken buiten Den Haag. Met het kruispunt Haantje met het Jaagpad en de Jasmijnlaan bij de speeltuin. Omroep West gaat de bevindingen van het Meldpunt binnenkort overhandigen aan de verantwoordelijke instanties.

Vooral bij scholen veel meldingen
In totaal kwamen er 1848 meldingen binnen bij het meldpunt. Bijna 10.000 keer werd er gestemd op deze locaties. Vooral rondom scholen zijn veel meldingen gemaakt. Zo blijkt 38,5 procent van de meldingen in de regio te gaan over onveilige verkeerssituaties binnen 500 meter afstand van een basisschool. Landelijk gezien is dat een stuk lager: 27,2 procent. De gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school variëren van te hard rijden tot onoplettendheid van medeweggebruikers.

Foto: Google Maps