Rijswijk bewijst: Vergassen ganzen niet nodig

Landelijk is er een enorme toename van het aantal ganzen. Het Rijswijkse College van B&W weigerde mee te gaan met de dieronvriendelijke trend om ganzen te vergassen. Rijswijk koos haar eigen weg en dompelde de eieren in maiskiemolie waardoor de groei stopte en er geen jonge ganzen werden geboren. Een evaluatie toont nu aan dat het aantal ganzen in Rijswijk fors is verminderd. De verwachting is dat bij dit bewezen succes in Rijswijk andere gemeente zullen gaan volgen.

 Rijswijk gaat voort op ingeslagen weg
“Het is nog te vroeg om na één jaar te concluderen dat we de doelstellingen al hebben behaald, maar met deze resultaten zijn we zeker op de goede weg”, aldus wethouder Marloes Borsboom (onder meer van dierenwelzijn). Borsboom: “We zetten het ganzenbeheer in 2019 voort, volgens ons eigen diervriendelijk ganzenbeheerplan, met daarin opgenomen de verbeterpunten uit het evaluatierapport.”

Elke zomer hier zo’n 400 nesten
Het Wilhelminapark is de ideale plek voor ganzen om hier te broeden. Die ganzen – zo’n 1500 in de zomer – zorgen voor veel overlast. De laatste jaren zien we steeds meer ‘vreemde’ ganzen in Nederland die er vroeger niet waren. Dan hebben we het over de Nijlganzen, Canadese ganzen en grauwe ganzen. Door de vele eilandjes kunnen ze ongestoord broeden in het Wilhelminapark. Zo’n 400 nesten zijn hier elk seizoen, met soms wel 15 eieren in een nest. De vele ganzenpoep zorgt vervuiling van het (zwem)water, de ganzen kunnen agressief zijn en verdringen bestaande weidevogels.

De Rijswijkse aanpak
In Rijswijk maakten zo’n 20 vrijwilligers elke twee weken een rondgang langs de nesten. Verse eieren worden gedompeld en gemerkt. Bij de volgende ronde zijn de gemerkte eieren weggehaald omdat hierin geen kuikens zijn ontwikkeld. Bij het laatste ei wordt het nest uit elkaar gehaald.

Andere aanpak
Andere gemeenten wachten tot het eind van de zomer. De volwassen ganzen zijn dan in de rui en kunnen niet wegvliegen. Samen met de jongen worden ze bij elkaar gedreven en vervolgens vergast. Deze aanpak roept steeds meer verzet op. In Rijswijk worden geen jongen geboren, die dan ook niet hoeven te worden vergast.

 

Het evaluatierapport is gepubliceerd op de gemeentelijke website: www.rijswijk.nl/ganzen2018.