Rijswijk 2030 begint zaterdag 8 oktober

Winkelcentrum In de Bogaard staat op zaterdag 8 oktober vanaf 13.00 uur in het teken van de Stadsvisie Rijswijk 2030. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gewerkt aan de Stadsvisie voor de gemeente Rijswijk. Op 27 september heeft de gemeenteraad de Stadsvisie vastgesteld. De Stadsvisie beschrijft de kracht van Rijswijk en onze wensbeelden voor de toekomst. Dit komt samen in drie pijlers: “Betrokken inwoners pakken kansen”, “Groene buitenplaats voor stedelijk wonen” en “Innovatieve katalysator van de regionale economie”.

In deze sociale, ruimtelijke en economische pijler verwacht Rijswijk de grootste ontwikkeling door te maken. Op 8 oktober start de gemeente met de uitvoering van de Stadsvisie. Ook dit gebeurt samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. In winkelcentrum in de Bogaard zijn allerlei activiteiten die een relatie hebben met de Stadsvisie.