Rijkswaterstaat gaat doorstroming A4 Haaglanden-N14 verbeteren

Door: Jesper Kros – Vanwege de toenemende drukte op de A4 rondom Den Haag, voert rijkswaterstaat verschillende maatregelen uit om de bereikbaarheid te verbeteren.

infrastructuurproject
Het project A4 Haaglanden-N14 bevindt zich in de planfase. Deze fase bestaat uit een aantal belangrijke onderdelen:
Het opstellen van een ontwerptracébesluit en het opstellen van een milieueffectrapport. Het ontwerptracébesluit beschrijft welke maatregelen de minister neemt. Denk hierbij aan een beschrijving van de wegaanpassing en maatregelen om de gevolgen zoals verkeerstoename en geluid te beperken. Het ontwerptracébesluit bestaat uit een besluittekst, een toelichting en plankaarten. Als bijlagen zijn de milieueffectrapportage en de milieuonderzoeken toegevoegd. Na vaststelling door de minister wordt het ontwerptracébesluit gepubliceerd. Op basis van het ontwerptracébesluit en de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen wordt het tracébesluit vastgesteld. Tegen dit tracébesluit kan beroep bij de Raad van State worden ingediend 6 weken na openbaarmaking.

Aanpak
Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen, die de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren. Dit zijn:

 1. Parallelstructuur. Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor het doorgaande en in- en uitvoegende verkeer. In het midden komen twee rijbanen met ieder twee rijstroken per kant voor het doorgaande verkeer. En aan weerszijde komen parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg A13 en Prins Clausplein A12 optimaal te kunnen gebruiken. De parallelbaan begint ten noorden van de aansluiting met de N14 en eindigt ter hoogte van de aansluiting A4-Plaspoelpolder en zal grotendeels bestaan uit meerdere parallel lopende rijbanen.
 2. Capaciteitsuitbreiding. De A4 tussen de aansluitingen A4-Plaspoelpolder en A4-N470/Delft wordt uitgebreid met een extra rijstrook in beide rijrichtingen. Ook komt er een extra rijstrook van de aansluiting A4-N470/Delft tot aan de Ketheltunnel.
  1A4-N14/Leidschendam
  A4-Rijswijk Centrum
  A4-Plaspoelpolder
  A4-N470/Delft
  A4-Rijswijk/Prinses Beatrixlaan
  A4-N211/Den Haag-Zuid
  A4-N223/ Den Hoorn
 3. Ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Heuvelweg/Mgr. van Steenlaan en Noordsingel/Prins Bernhardlaan), waarbij de gemeentelijke wegen onder de N14 door worden geleid.