Rick Krumeich: Klare politieke taal gebruiken

Omdat ik niet als klager aan de zijlijn wilde blijven staan en wel ontevreden ben met de landelijke koers van de PvdA, ben ik via diverse gesprekken en cursussen terecht gekomen op de kandidatenlijst PvdA Rijswijk nummer 2.

Focussen om weer politieke kleur op de wangen te krijgen!
Echter, bij het aanschouwen van het  werk van de Gemeenteraad word je als doorsnee burger niet vrolijk. Er blijkt weinig echte gepassioneerde interactie te bestaan tussen raadsleden en het College.  Op de publieke tribune haken de burgers dan ook  af. Raadsleden schrijven lijvige ambtelijke stukken en ook de mondelinge bijdragen hebben iets weg van “tweede kamertje spelen”. De  politieke kern dreigt onder te sneeuwen. Het is vaak een demonstratie van veel (DETAIL) kennis!

Wat mij betreft: grijs, niet leuk en het vergroot alleen maar de afstand tot de burger. Dus niet doen!!

Om een betere aansluiting te vinden bij de Rijswijkse burgers en het raadswerk voor iedereen weer leuker en kleurrijker te krijgen moet je focussen;

  • Kracht zoeken in scherper prioriteren: beperken van beleidsportefeuilles.
  • Je politieker profileren: robuust en doorwrocht initiatieven nemen vanuit de sociaal kernpunten.
  • Scherper onderhandelen met andere fracties en waar dat past meestemmen met hun belangrijke uitgangspunten (meer gunnen).
  • Klare politieke taal gebruiken: Meer richtinggevend en prikkelend!!
  • Dialoog met de burgers: Niet alleen tijdens verkiezingscampagne. Maar ook formeel ingezet en uitgenodigd tijdens uitvoering van raadswerk.

Bevraag ook Master MBI essay; “Kleine Kruum jr. wordt wakker” via pvdarickkrumeich@gmail.com