Resultaten nieuwe beleid Plaspoelpolder zichtbaar

Vastgoedeigenaren slopen of renoveren hun panden. Er wordt ook nieuw gebouwd zoals het kantoor van het Europees Octrooibureau. De gemeente Rijswijk investeert op haar beurt honderdduizenden euro’s in het groen, de wegen (zoals de herinrichting van de Treubstraat ) en een openbaar wifi-netwerk. Dinsdag stelde de raad van de gemeente Rijswijk de Toekomstvisie Plaspoelpolder unaniem vast. Deze richt zich op een verandering van de Plaspoelpolder naar een veelkleurig werklandschap met ruimte voor werken, wonen, leren en recreëren.

Waar vindt u het stuk? De Toekomstvisie is als pdf te vinden op www.rijswijk.nl/plaspoelpolder en als papieren boekje bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op werkdagen.