Rens Veerman: ‘Oplossingsgericht denken . ‘Kan niet’ bestaat niet’

“Voor mij is de keuze voor D66 een keuze voor  ‘sociaal’  met  daarbij het volop benutten van de eigen kracht van mensen.  Sport, gezondheid, werk en armoedebestrijding  zijn voor mij de onderwerpen waar ik me de komende vier jaar met hart en ziel voor wil inzetten in de gemeenteraad”, zegt Rens Veerman, kandidaat-raadslid voor D’66.

Burgers meer betrekken bij het gemeentelijke beleid
In zijn jeugd is hij via het jongerenwerk actief geworden voor D66.  “Mijn ‘roots’ liggen in de Haagse regio.  Rijswijk is een heerlijke gemeente en valt op door haar groene zones en landelijke randen.”

Rens: “Ik werk nu zelf in bij de gemeentelijke overheid waar ik mensen vanuit de Wmo meer aan het bewegen probeer te krijgen. Dat is een uitdagend raakvlak tussen zorg en sport, beide moeten nog erg wennen aan het gezamenlijke doel. Dat zie je in Rijswijk ook bij de keuze om bij de brede school onderwijs en sport met elkaar te verbinden”.

Daarnaast vindt hij dat de gemeente Rijswijk op het gebied van sport meer zelf mag doorpakken. “Veel wordt uitbesteed aan anderen en de nieuwe sportnota is er gekomen door de inzet van vooral de sportverenigingen. Dat kan beter en daar in kan de politiek de komende periode een belangrijke, actieve rol spelen. Maar ook bij het vinden van werk voor mensen met een uitkering en in het bestrijden van armoede kan de gemeente meer doen. Bureaucratie zit vaak een effectieve aanpak nog in de weg”.

Hij benadrukt dat we oplossingsgericht moeten denken. “‘Kan niet’ bestaat niet als er een wil is om mensen aan werk te helpen. We moeten zorgen dat mensen sneller kunnen meedoen in de samenleving en de kosten voor de gemeente dalen.  Tevens kan de gemeente eigen keuzes maken om bepaalde leeftijdscategorieën extra te ondersteunen. Dat is een investering, maar mensen helpen bij een volwaardig bestaan mag geld kosten en levert op de lange termijn ook geld  op.”

“En ik wil burgers meer betrekken bij het gemeentelijke beleid.  Dat wordt gelukkig steeds meer ondersteund door nieuwe wetgeving. Denk hierbij aan de Participatiewet, de inspraak bij nieuwe plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en de nieuwe Omgevingswet .Op dit moment zien we dat de wijkgerichte aanpak door de buurtraden waarbij de burgers met de professionals overleg hebben een belangrijk instrument is om burgers uit de wijk te betrekken. Daar moeten we de komende vier jaar volop verder mee aan de slag,” aldus Rens Veerman tot slot.