Renovatiewerkzaamheden Huis van de Stad gestaakt na vondst asbest

Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan het oude stadhuis in Rijswijk is er meer asbest gevonden dan in eerste instantie bekend was. De werkzaamheden zijn direct na de vondst gestaakt. Ook is onderzoek gedaan naar gevaar voor de volksgezondheid. Dit kan als nihil beschouwd worden.

Grootschalig onderzoek
De asbest werd gevonden in het souterrain. Het was bij de gemeente niet bekend dat hier asbesthoudend materiaal gebruikt was. Uit het onderzoek bleek dat niet alleen in het souterrain maar op meerdere plekken verspreid over het gebouw losse asbestdeeltjes aanwezig zijn in de kabelgoten en aan de bovenzijde van de systeemplafonds. De werkzaamheden zijn uit veiligheidsoverwegingen direct stilgelegd en er werden 16 luchtmonsters genomen. Slechts in één monster werd één asbestvezel aangetroffen.

Onderzoek naar eerdere conclusies
Het college van burgemeester en wethouders is onaangenaam verrast en neemt de zaak hoog op. Ze hebben de eerdere asbestinventarisaties bekeken. De eerder uitgevoerde onderzoeken naar asbest uit 2007 en 2015 zijn conform de wet-en regelgeving uitgevoerd en goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden.

“Onderste steen moet boven komen”
Wethouder Björn Lugthart: “We hebben er alles aan gedaan om de asbest die in het gebouw zit in kaart te brengen. Des te meer zijn we verbouwereerd over de recente asbest vondst. We staan voor een raadsel waarom dit niet bekend was. We willen de onderste steen dan ook boven hebben. Daarom stellen we een contra expertise in. We laten alle processtappen en bevindingen van de eerdere onderzoeken checken door middel van een second opinion door een onafhankelijk bedrijf. We willen dat er al het mogelijke aan wordt gedaan om nieuwe verrassingen te voorkomen.”

Extra kosten
De vertraging van de bouwwerkzaamheden, de asbestsanering en de aanvullende onderzoeken brengen extra kosten met zich mee. Deze bedragen om en nabij 4 miljoen euro. Het college zal zo spoedig mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen gebaseerd op verschillende scenario’s hoe hier mee om te gaan. Deze variëren van doorgaan tot het geheel stoppen van het project.