Renovatie van van Zweedenzaal helpt 1200 leerlingen en bespaart 1600 lesuren per jaar

Dinsdag wordt in de gemeenteraad een voorstel besproken om de van Zweedenzaal te renoveren zodat de 1200 leerlingen van de Prins Mauritsschool, J.H Snijdersschool, de Godfried Bomansschool en t’ Prisma daar kunnen blijven sporten. Er zijn nu plannen om het bewegingsonderwijs van de 4 scholen te verplaatsen naar het momenteel in aanbouw zijnde sportcomplex aan de Burgemeester Elsenlaan. Als dit plan doorgaat moeten de leerlingen veel reizen om bij die voorziening te komen.

Werkdruk neemt toe. Lestijd neemt af
Volgens de medezeggenschapsraden van de scholen zit het probleem hem in zaken als veiligheid, vermindering van effectieve lestijd en verhoogde werkdruk van docenten. “Leerlingen en leerkrachten worden geconfronteerd met meer reistijd, die ten koste zal gaan van effectieve lestijd, op jaarbasis naar schatting 200 lesdagen. Bovendien is er sprake van een verkeersonveilige situatie voor onze kinderen.

Meer medewerkers nodig
Er komt een forse verkeersstroom op gang inclusief het oversteken van twee drukke verkeerspunten. Extra inzet van medewerkers is nodig om de groepen (van gemiddeld 30 kinderen) heen en terug naar de locatie van het bewegingsonderwijs te begeleiden. De werkdruk van leerkrachten neemt hierdoor toe.” zo verklaarden de scholen in een brief aan het college en de gemeenteraad in 2018.

Politiek doet een voorstel aan de raad
De politieke partij Rijswijks Belang dient een voorstel in dat reeds wordt ondersteund door Beter voor Rijswijk, GroenLinks, Onafhankelijk Rijswijk. VVD Rijswijk heeft het voorstel niet mee ondertekend maar gaat het voorstel in de raad wel steunen omdat gevraagd wordt om plannen te maken voor de locatie. Coen Sleddering: “Straks is de sporthal klaar en dan zijn er geen plannen. We moeten voorkomen dat er een leegstaand gebouw komt te staan. Ik vind dat het college gedwongen moet worden om plannen te maken voor die locatie. Eén van die plannen kan zijn de renovatie.”