Rekenkamer: jeugd- en wijkteams functioneren goed

In 2015 moesten de gemeenten de WMO taken overnemen van het Rijk. Vanaf dag 1 moesten in Rijswijk de sociale wijkteams en jeugdteam aan de slag. En niet zonder succes. De Rekenkamer deed onderzoek en zegt: ‘Over het algemeen zijn die eerste indrukken positief’’. De Rekenkamer is ook positief over het functioneren van het zorgloket.  Alle partijen in de gemeenteraad zijn enthousiast over het door Zorgwethouder Björn Lugthart gevoerde beleid.

De teams doen het goed. Toch heeft de Rekenkamer wel een aandachtspunt. De vraag is ‘of alle inwoners van Rijswijk die behoefte hebben aan ondersteuning en (jeugd)zorg, hun weg naar de gemeente weten te vinden’. Ze adviseert een plan te maken om de bekendheid van de teams te vergroten.