Recordaantal verwarde mensen in Rijswijk

In 2017 heeft de politie in Rijswijk te maken gehad met een recordaantal verwarde mensen. Zij kreeg 430 meldingen binnen. Het jaar ervoor waren dat er nog 290, dat is een stijging met ruim 50%. Landelijk is deze stijging 12%.

Het hulpaanbod zou beter moeten aansluiten bij de behoeften, zonder financiële en bureaucratische drempels. Belangrijk is dat mensen niet uit het oog worden verloren. Net zoals de politie zouden ook professionals uit de zorg en ondersteuning 24/7 beschikbaar moeten zijn in wijken en buurten. Lees verder:

https://www.ad.nl/binnenland/politie-luidt-noodklok-recordaantal-incidenten-verwarde-personen-kijk-hier-waar~a9a3a9ac/