Raadslid Kruger (Beter voor Rijswijk) bezoekt sorteerhal weggeefwinkel

Zomaar een dinsdagmiddag. In het sorteergebouw aan de Volmerlaan 10 wordt door vrijwilligers hard gewerkt. In het gebouw wordt ingebrachte kleding gesorteerd. Herenkleding, dameskleding en kinderkleding.  In de weggeefwinkel worden best hoge eisen gesteld aan de kwalititeit. Dus alleen de meest gangbare kledingstukken gaan de rekken in van de Weggeefwinkel aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk. Overige kleding wordt apart gehouden voor verscheping naar landen in bijvoorbeeld Afrika. De vrijwilligers zijn bijzonder enthousiast en trots. Iedereen is welkom om daar, net gedragen kleding te doneren. Onder de vrijwilligers zijn ook diverse vluchtelingen, die dit werk beschouwen als een zinvolle tijdsbesteding en een gelegenheid om in contact te komen met Nederlanders.

Raadslid Kruger sprak een Syrische vluchteling, die 8 maanden geleden met zijn gezin naar Nederland was gekomen. Hij vertelde dat hij gevlucht was uit Syrië nadat hij zijn baan als register-accountant bij de Overheid was kwijtgeraakt en zijn woning volledig was vernietigd. Alles wat hij had opgebouwd was hij kwijtgeraakt. In Nederland werd hij goed opgevangen en heeft sinds kort met zijn gezin een woning in Rijswijk. Zijn kinderen spreken al vloeiend Nederlands en hij volgt een taalcursus. Hierna wil hij een opfriscursus voor de accountancy oppakken en hier terugkeren in zijn geliefde beroep en dat zijn kinderen hier kunnen studeren zodat zij hun steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij.  Hij werkt als vrijwiliger en heeft veel plezier in zijn werk vanwege zijn nieuwe kontakten en heeft inmiddels Nederlandse vrienden die hem bijstaan.

De overige vrijwilligers zijn trots op hun werk. Niet alleen kleding, maar ook huisraad, kinderspeelgoed wordt nagekeken, eventueel gerepareerd en gesorteerd. De vrijwilligers zijn er trots op dat hulpbehoevenden er vaak in slagen hun hele woning netjes in te richten met spullen van goede kwaliteit een tweede leven krijgen. Bij het beëindiging van de rondleiding kreeg Kruger het verzoek om vooral bij het Rijswijkse publiek, dat normaal niet bij de weggeefwinkel voor gratis kleding in aanmerking komt, eens naar de speciale dagen te gaan. Dat is iedere laatste zaterdag van de maand in de P. van Vlietlaan in Rijswijk, waar kleding tegen abnormaal lage prijzen aan iedereen wordt verkocht. De opbrengsten kommen volledig te goede aan deze vrijwilligersorganisatie.