PvdA wil meer buurthuiskamers

“De buurthuiskamers moeten het hart van de wijk vormen. Er is een goed initiatief gestart in Te Werve en ook Amal vervult eigenlijk deze functie. Laat vooral meer buurthuiskamers in samenwerking met wijkverenigingen opbloeien is ons advies en faciliteer deze initiatieven met meer dan alleen een cadeaucheque of waarderingssubsidie”, stelt de Rijswijkse PvdA fractie tijdens de begrotingsvergadering op dinsdagavond.

Ze vormen, aldus de PvdA, immers een belangrijke partner om de doelstelling in de stadsvisie te realiseren: het versterken van de samenhang en betrokkenheid tussen inwoners zodat inwoners voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.