PvdA vraagt Rijswijkers om hun mening in Oud Rijswijk

De Rijswijkse tak van de PvdA stond zaterdagmiddag in het winkelcentrum van Oud Rijswijk om met inwoners in gesprek te gaan over de wensen die zij hebben voor Rijswijk.

Betaalbare woningen wordt vaak genoemd
Wil van Nunen: ”We hebben veel informatie opgehaald bij de inwoners. Wat vaak genoemd wordt zijn de betaalbare woningen, zowel koop als huur, maar ook is er behoefte aan buurthuiskamers. De bewoners die wij gesproken hebben willen vooral geen bezuinigingen op sociale voorzieningen in Rijswijk.”

Wat maakt Rijswijk Rijswijk?
Het winkelende publiek van winkelcentrum Oud Rijswijk kon ook ‘geeltjes’ ophangen op een bord waar de vraag op stond wat Rijswijk nou echt Rijswijk maakt. Antwoorden die gegeven werden zijn ‘veel groen’, ‘het oude dorpskarakter’ en ‘de gemoedelijkheid.’ Ook werd er o.a. gepleit voor meer reuring in de Herenstaat en behoud van de Schouwburg.