PvdA uit zorgen over wegvallen hulp Humanitas bij opvoeden en opgroeien

De fractie van PvdA Rijswijk heeft schriftelijke vragen aan de wethouder gesteld over het stoppen van het programma ‘Homestart’ van Humanitas. De fractie betreurt deze gang van zaken en maakt zich zorgen over de voortzetting van professionele hulp aan kwetsbare gezinnen. De gemeente en Humanitas konden het niet eens worden over de hoogte van het subsidiebedrag dat benodigd is voor het programma.

Al 10 jaar vaste prik 
Humanitas biedt in de gemeente Rijswijk al 10 jaar lang hulp bij opvoeden en opgroeien via het programma ‘Homestart’. Jaarlijks nemen gemiddeld 18 kwetsbare gezinnen hieraan deel. De laatste jaren is er echter discussie geweest over het aantal uren coördinatie/subsidie. Het gevraagde subsidiebedrag aan de Gemeente Rijswijk is dit jaar niet volledig toegekend. Daarom heeft Humanitas besloten om de stekker er uit te trekken.

Buurgemeente betaalt wel geld
Wil van Nunen, raadslid van de PvdA in gesprek met Rijswijk.tv: In Rijswijk is het gevraagde subsidiebedrag afgewezen. Buurgemeente Delft betaalt het subsidiebedrag voor de professionele coördinatie wel. Onze fractie wil graag weten waarom hiertoe besloten is. Ook willen we graag weten wat het wegvallen van ‘Homestart’ betekent voor kwetsbare gezinnen. De gemeente zal een alternatief moeten bieden. Tot slot zijn we ook benieuwd hoe de wethouder de andere vormen van inzet van Humanitas ziet op thema’s zoals eenzaamheid en hulp bij thuisadministratie.”

Beantwoording op de vragen
De wethouder dient binnen 30 dagen antwoord te geven op de vragen van de PvdA.