PvdA Rijswijk: ‘Afspraken zorgen voor minder sociale woningen’

De woningbouwcorporatie Rijswijk Wonen en Vidomes hebben met de gemeente Rijswijk afgesproken dat er 30% sociale woningen blijven in Rijswijk. “In 2011 was de sociale woningvoorraad tot de huurprijsgrens nog 33,8%, dat betekent dus een verdere afneming van de sociale woningvoorraad”, aldus Jos Bolte, raadslid van de PvdA Rijswijk. Hij heeft hierover vragen gesteld aan het College van Rijswijk

Sociale woning voor alle mensen met een laag inkomen.
Bolte: “De behoefte aan sociale huurwoningen neemt de komende jaren juist zeer sterk toe, maar neemt het percentage sociale woningbouw alleen maar af. Het beleid komt niet tegemoet aan de (groeiende) woonbehoefte van mensen met een laag inkomen. Waarom zorgt het college er niet voor dat alle mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning de kans hebben voor zo’n woning in aanmerking te komen”.

Ook vraagt het raadslid aandacht voor de brieven van de bewoners van de Idenburglaan aan het college en de raad. Het opnemen van de  nieuwbouwplannen in de prestatieafspraken lijkt erop dat de vragen en standpunten van de bewoners niet (meer) serieus worden genomen. Bolte aan het college: “Wanneer rondt u de discussie met de bewoners daarover formeel af, zodat ook voor hun duidelijk is wat het standpunt van uw college is?”