PvdA: Kijk ook naar andere opties voor stadhuis Rijswijk

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Rijswijk heeft een enorme lijst met vragen ingediend over de plannen met het oude stadhuis van Rijswijk, maar over de beantwoording is men beslist niet tevreden. Op heel veel vragen zijn geen of nietszeggende antwoorden gegeven, vindt de fractie. Van een echt serieuze behandeling is volgens de PvdA dan ook geen sprake, ook al omdat het college al een dag na het inleveren van de schriftelijke vragen met een reactie kwam.

De PvdA had vorige week als een van de weinige fracties in de gemeenteraad de moeite genomen om nog vóór de vergadering van het Forum over de plannen met het Huis van de Stad schriftelijke vragen in te dienen. Dat werd dan ook meteen een enorme lijst. In totaal stelde de fractie 44 vragen over de plannen. Veel van die vragen hebben te maken met de financiële aspecten van de voorgenomen terugkeer van het gemeentebestuur naar het oude stadhuis. Woordvoerder Jos Bolte: “Van de plannen op zich kun je van alles vinden, maar de belangrijkste afweging bij het Huis van de Stad is dat de bevolking er niet extra voor moet betalen. Wat betekent het financieel voor de gemeente? Daarom is een heel goede financiële onderbouwing nodig. En die missen wij: er zitten volgens onze fractie veel te veel aannames in het plan, die niet goed onderbouwd zijn.”

‘Er zijn misschien nog
andere opties, maar die
worden niet onderzocht’

De PvdA heeft er moeite mee dat het college van B & W maar twee opties aan de raad voorlegt: het Huis van de Stad, waarbij gemeente en een aantal maatschappelijke organisaties in het oude stadhuis trekken, óf de sloopvariant. Bolte: “Er zijn misschien ook nog andere opties, maar die worden niet onderzocht. Tot nu toe is het niet gelukt om een andere bestemming voor het gebouw te vinden, maar wellicht  zijn die mogelijkheden er nu wel. De financiële crisis is voorbij en de woningmarkt is enorm aangetrokken, dus misschien kunnen we nu wel een partij vinden die iets moois met dat gebouw kan doen. Maar als je het niet probeert, dan lukt het zeker niet.”

Niet tevreden

De fractie is daarom niet tevreden met het voorstel dat nu op tafel ligt, en waar de gemeenteraad volgende week een besluit over moet nemen. Bolte: “Er zijn maar twee opties en mijn indruk is dat de sloopvariant, waarbij het oude stadhuis wordt afgebroken en de gemeente dus in het kantoorgebouw Hoogvoorde zou blijven, erg duur wordt gemaakt in vergelijking met de plannen voor het Huis van de Stad. Bij de sloopvariant wordt bijvoorbeeld gerekend met een dure investering in het huidige gebouw, maar of dat echt nodig is en hoeveel geld dat kost: dat zijn allemaal aannames.”

De PvdA in de Rijswijkse gemeenteraad is niet de enige fractie die nog veel vragen heeft. Ook de VVD heeft nog veel vragen over de financiële risico’s van het plan. Bolte snapt dat wel. “Het besluit dat de gemeenteraad moet nemen is er een voor tientallen jaren. Het gaat sowieso om heel veel geld. Daarom is het teleurstellend dat veel vragen tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven.”

Of de PvdA als oppositiepartij in de Rijswijks gemeenteraad volgende week voor of tegen het voorstel van het college zal stemmen, staat nog niet vast. “We moeten ons definitieve standpunt als fractie nog bepalen”, zegt Bolte.

Paul Houkes