Proef in 2019 met scanauto voor parkeercontrole

De gemeente Rijswijk trekt in haar begroting voor 2019 een bedrag van € 50.000 uit voor een proef met een scanauto. Deze auto met een groot aantal camera’s gaat controleren of geparkeerde auto’s wel een vergunning hebben of dat er wel is betaald.

Investeringen in parkeerautomaten
In het kader van de verdere digitalisering en effectief handhaven start de pilot voor de invoering van een scanauto. Door nieuwe investeringen in parkeerautomaten stijgen de kapitaallasten met € 67.000.