Proef met eerste van 30 vlinderidylles in Zuid-Holland

Bewoners van de wijk Leeuwendaal zaaien op zaterdag 22 april langs de Nassaukade een proefstrook in met vlinder- en bijenbloemen. Dit gebeurt tijdens de landelijke zaaidag voor vlinders en bijen. Als de proef slaagt willen zij in het najaar een vlinderidylle inrichten. Al geruime tijd neemt het aantal vlinders in Nederland af, dat geldt voor zowel bedreigde als algemene soorten. In 2016 zijn bijvoorbeeld de helft minder vlinders geteld dan daarvóór. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan bloemen waaruit ze hun voedsel halen.
De aanleg van de vlinderidylle is een idee van wijkbewoners en opgepakt door de stichting Leeuwendaal Duurzaam en Groen “Een wijk om op te (vr)eten”. De Vlinderstichting begeleidt deze eerste van de totaal dertig nieuwe idylles die in de provincie Zuid-Holland komen. Fonds 1818, de provincie en het Hoogheemraadschap stellen middelen ter beschikking om de aanleg daarvan mogelijk te maken. Ook heeft de bewonersstichting de gemeente om een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds gevraagd. In juni neemt de gemeente een besluit hierover.
Het inrichten van de proefstrook moet antwoord geven op vragen als: “Welke samenstelling heeft de grond? Is de samenstelling van het bloemenmengsel geschikt voor deze locatie? Welke bloemen doen het minder goed, welke doen het beter?” Het antwoord op deze vragen bepaalt uiteindelijk het succes van de idylle.
De gemeente Rijswijk reageert enthousiast op de komst van bloemenstroken. Wethouder Marloes Borsboom: “Ze zijn belangrijk voor vlinders en bijen, de bestuivers die een grote rol in onze voedselproductie spelen. Bloemenstroken zijn bovendien goed voor de biodiversiteit én brengen meer kleur in de stad. Het mooie aan de vlinderidylle langs de Nassaukade is dat die voor en door wijkbewoners wordt aangelegd en als voorbeeld kan dienen voor meer bebloemde bermen en slootkanten.”