Prinses Beatrixlaan, een dagelijkse bron van ergernis

Lange rijen voor de stoplichten, files, stilstaande auto’s met vervuilende motoren zorgen voor ongezonde lucht, irritatie, stress. Wat is de toekomst van de Prinses Beatrixlaan. € 280 miljoen voor een ondertunneling, een ongelijke kruising met de Churchilllaan. Zorgen dat het verkeer andere wegen kiest om de stad in te gaan. Er is € 60 miljoen gereserveerd voor de Prinses Beatrixlaan. Wie het weet mag het zeggen.

De Rijswijkers willen een leefbare woonomgeving, de regio wil een goede verkeersdoorstroming. Van het verkeer op de Beatrixlaan gaat 35% naar Den Haag, 25% naar Wateringen, 40% heeft Rijswijk als bestemming. Duidelijk is dat de huidige Beatrixlaan (2×2 rijstroken) de groei niet aan: het verkeer in spits staat vast op kruispunten.

Meer oplossingen zijn mogelijk. Een tunnelbak waarbij de Beatrixlaan onder de grond gaat is aantrekkelijk maar kostbaar. De vuile lucht wordt dan gezuiverd en op de tunnelbak kan veel groen komen. Een andere optie is het verkeer via afritten bij Wateringen en de Rotterdamse Baan de stad in laten rijden, dat zou 60% van het verkeer kunnen schelen. In dat geval levert het aanpassen van de kruispunten misschien al voldoende op, maar dat vraagt om meer onderzoek. Overigens het Rijk start de plannen voor de A4 binnenkort en moet het uitgangspunt Rijswijk weten. Er is nu nog 60 miljoen gereserveerd voor de Prinses Beatrixlaan. Kortom, uitdagingen genoeg.