Platform Groen in Rijswijk bruist van activiteiten

Rijswijk is een groene stad, tenminste die naam heeft het wel. Maar we moeten nog wel een tandje bijzetten om dat ook echt waar te maken. De gemeente komt met groenbeleidsplannen voor bijvoorbeeld de Plaspoelpolder en een ambiteus plan voor het Wilhelminapark.

Ook zijn er in Rijswijk veel burgeractiviteiten op dit gebied, zoals met Park Hofrust en groene speelpleinen van scholen. Het Platform Groen in Rijswijk is samengesteld uit Rijswijkers uit de verschillende wijken. Kennis wordt uitgewisseld, initiatieven genomen, plannen gemaakt en de gemeente van advies voorzien. Vrijdagavond waren de leden bijeen in Welzijnsgebouw De Ottoburg. Tal van onderwerpen kwamen aan de orde. Van het bomenbeleidsbeleid tot de natuurtuin in het Wilhelminabos en de groenmarkt dit voorjaar tot de vlinderidylle langs de Nassaukade. Als het een beetje meezit gaat er deze collegeperiode nog veel gebeuren. Dit college heeft immers een warm hart voor een groen en leefbaar Rijswijk!