Plan Wilhelminapark wordt echt stadspark

De gemeente Rijswijk gaat samen met bewoners, ondernemers en organisaties van het Wilhelminapark een echt stadspark maken met voor ieder wat wils: een plek met een echte natuurbeleving, recreatie, goede verbindingen met omliggende wijken en een horecavoorziening als rustpunt. Een park waar Rijswijkers graag vertoeven. De herinrichting sluit aan bij het imago van Rijswijk als groene en veelzijdige buitenplaats waar het goed stedelijk wonen is.

Voor de herinrichting is met inbreng van bewoners, ondernemers en organisaties een Landschapsplan Stadspark Wilhelminapark 2017-2024 opgesteld. In 2017 en 2018 worden hiervan diverse acties uitgevoerd. Er komt meer variëteit in de beplanting, met versterkte faunaroutes en natuurlijke oevers. De Natuurtuin krijgt een uitbreiding en er komen meer mogelijkheden voor sport, spel en bewegen. Dat geldt ook voor cultuur, bijvoorbeeld door plaatsing van kunstwerken.

Onderzoek moet uitwijzen of er een horecavestiging in het park kan komen. Tot slot worden de paden uitgebreid als verbindingsroute binnen de gemeente.