Pijnacker-Nootdorp onderzoekt opzeggen Avalex

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil onderzoeken of ze bij Avelex wegkunnen. De aanhoudende financiële zorgen om het bedrijf en de lastige wijze van aansturen van een bedrijf dat geleid wordt door zes gemeenten – zoals Rijswijk – waren de redenen voor de gemeenteraad om nu eens uit te laten zoeken wat de financiële en bestuurlijke consequenties zijn als de gemeente Pijnacker-Nootdorp uittreedt. Wat betekent dat voor Rijswijk? “Ze kunnen altijd meeliften met ons onderzoek of onze motie in de eigen gemeente indienen, hij ligt klaar voor gebruik”, zegt raadslid Manuela Bijl van Eerlijk Alternatief.

Een kleine aardverschuiving heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Er bleek unanieme steun van alle raadsfracties te zijn voor een motie ingebracht door oppositiepartij Eerlijk Alternatief om onderzoek te gaan doen naar eventuele uittreding van de gemeenschappelijke regeling Avalex. In het eerste kwartaal 2017 informeert de wethouder Piet Melzer de raad. Hoe de andere vijf gemeentes; Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg dit nieuws op zullen pakken is de vraag.