Oversteken op Geestbrugweg is veiliger gemaakt

De scholen zijn deze week weer begonnen. Het is voor scholieren vaak spannend om na de zomervakantie weer het verkeer in te gaan. Daarnaast is het voor de andere verkeersdeelnemers ook weer even wennen dat er veel kinderen op de fiets voorbij komen het verkeer. Daarom vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid rondom scholen. 

Nieuw zebrapad Penninglaan-Geestbrugweg
Wethouder mobiliteit Björn Lugthart nam maandag samen met de schoolgaande kinderen en hun ouders het zebrapad op de vernieuwde kruising Penninglaan-Geestbrugweg officieel in gebruik. De inrichting van de kruising is door de gemeente aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lang gekoesterde wens
Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de kruising. Omdat de situatie niet altijd even veilig was werd de wens door betrokken ouders met schoolgaande kinderen uitgesproken voor een veiligere situatie. Zij mochten ook meedenken over de inrichting. Voetgangers en fietsers kunnen nu veiliger en vlotter kunnen oversteken doordat er verkeerslichten geplaatst zijn voor zowel voetgangers als fietsers. Ook is er een middenberm aangelegd waar fietsers zich kunnen opstellen voor het verkeerslicht. Hierdoor hebben fietsers de ruimte om te wachten voor het verkeerslicht en kunnen de overige fietsers over de Geestbrugweg ongehinderd doorfietsen.

Veilig naar school
Wethouder Mobiliteit Björn Lugthart benadrukt het belang van verkeersveiligheid: “Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, meer nog dan andere verkeersdeelnemers. Met het Actieplan verkeersveiligheid zetten we in op inrichting van de weg, voorlichting en handhaving. De herinrichting van de kruising aan de Penninglaan met de Geestbrugweg is hier een mooi voorbeeld van. Samen met betrokken ouders uit de buurt hebben we ervoor gezorgd dat de oversteek veiliger is geworden. Zodat de kinderen veilig naar school kunnen.”

Campagne voor verkeersveiligheid
De ingebruikname van kruising Penninglaan valt samen met de start van de campagne ‘Wij gaan weer naar school’. Op posters en borden verspreid over de stad zijn afbeeldingen van Dick Bruna figuurtjes te zien. Deze  zorgen ervoor dat verkeersdeelnemers beter opletten. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat de Dick Bruna afbeeldingen effect hebben op het rijgedrag van automobilisten. Zij verlagen hun snelheid bij het zien van de Dick Bruna afbeeldingen. Gedurende de maand september  vraagt de gemeente extra aandacht voor de verkeersveiligheid.