Overlast in de Voordes  door sluipverkeer

Een gedeelte van de Van Vredenburghweg is voor autoverkeer met verwijderbare paaltjes afgesloten. Dit om sluipverkeer en overlast in de Voorde te voorkomen. Hetty Jense, die regelmatig melding maakt van zaken die hiet niet in dit park thuis horen konstateerde dat het paaltje al sinds de jaarwisseling zijn verdwenen. Regelmatig rijden er auto’s over het fietspad en zij vraagt dat er maatregelen worden genomen om de rust en veiligheid terug te brengen.

Foto: Hetty Jense