Veel overlast voor Rijswijk door afslag A4

De verlengde A4, van Delft naar Schiedam, is populair bij automobilisten door de aansluiting met de Beneluxrotonde. Maar zolang de Rotterdamse Baan nog niet klaar is staan er dagelijks files. De afrit Beatrixlaan staat elke dag vol. De luchtkwaliteit op de Beatrixlaan en omgeving is daarom slecht. Volgens Groen Links is het – als niet roker – alsof je dagelijks toch 6,6 sigaretten rookt. De SP stelde het ook aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling.

Wethouder Van Hemert antwoordde dat Rijswijkwaterstaat de verkeersstroom monitort. Ook de gemeente houdt de vinger aan de pols. De SP vraagt zich ook af of al het verkeer op deze afslag Rijswijk als einddoel heeft of dat ze doorrijdt naar Den Haag.