Oudergroep Klank uit Rijswijk wint William Schrikker Initiatiefprijs

De William Schrikker Initiatief Prijs van 15.000 euro is uitgereikt aan Oudergroep Klank. Oudergroep Klank wordt ondersteund vanuit Welzijn Rijswijk en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Rijswijk. De William Schrikker Groep reikt de prijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan goede, vernieuwende hulp voor kinderen, jongeren en ouders met een beperking, die opvoed- en opgroeiproblemen hebben.

Oudergroep KLANK is in november 2016 opgericht voor en door Rijswijkse ouders met specials (kinderen met een fysieke of psychische beperking). KLANK staat voor: Kracht, Liefde, Aandacht, Netwerk en Kennis. Vanuit de praktijk bleek dat ouders van specials vaak in een sociaal isolement terechtkomen. Hetzij door onbegrip, hetzij door extra zorg die zij moeten geven of omdat hun kind snel overprikkeld raakt als ze van de dagelijks bekende structuur afwijken.

Daarnaast ontmoet je andere ouders niet als je kind met een busje wordt opgehaald. Er bleek veel interesse te zijn om elkaar als ouders te ontmoeten, ervaringen te delen, tips te geven, elkaar te ondersteunen en te helpen. Bij de start hadden zich al meer dan twintig deelnemers opgegeven. “Het leuke aan dit initiatief is dat het door de doelgroep zelf is opgezet. Drie moeders waren, op verzoek van de onafhankelijke cliëntondersteuner, Ineke Weterings van Welzijn Rijswijk, bereid om hun schouders te zetten onder de organisatie van deze club.” Woordvoerder Farah Azghiri is blij met de prijs.“ Hiermee kunnen we activiteiten organiseren om meer ouders te bereiken. Om te zorgen dat er een solide netwerk ontstaat om het isolement waarin veel ouders zitten, te doorbreken. Het is heel belangrijk om ervaringen te kunnen delen en elkaar tips te geven.”