Ouderen helpen met aanvragen van huur- en of zorgtoeslagen

De kranten staan er de laatste week vol mee. Ouderen raken verdwaald in het bos van regelingen. “Het CDA-Rijswijk wil dat de gemeente de ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik terwijl zij hier mogelijk wel recht op hebben”, stelt Johanna Besteman, raadslid van het CDA-Rijswijk.

Ze weten niet waar ze recht op hebben
Johanna:“Ouderen zijn onvoldoende geïnformeerd over het bestaan van de subsidie en de procedures voor het aanvragen complex.  “Als het aan CDA-Rijswijk ligt moet dit echt anders”. Onderzoek van de ouderenbonden liet al eerder zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen de zorgtoeslag laat liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Ouderen steeds minder te bestreden hebben
Onacceptabel, vindt Johanna Besteman. Ouderen die op basis van hun inkomen en vermogen recht hebben op deze toeslagen, kunnen deze financiële steun juist heel goed gebruiken. Zeker met het stijgen van de huren, waardoor deze ouderen steeds minder te bestreden hebben. De CDA-fractie van Rijswijk roept het College van de gemeente Rijswijk daarom op met een plan te komen hoe zij deze ouderen gaat wijzen op de toeslagen waar zij recht op hebben en welke faciliterende rol de gemeente hierin gaat spelen.