Oude landschappen onder de stad, dichtbij en toch veraf

Op dinsdag 20 september om 20.00 uur organiseert de Historische Vereniging Rijswijk in Gebouw Hofrust aan de Herenstraat 44B een lezing door Bert van der Valk over de geologie van Rijswijk, oude landschappen onder de stad, zo dichtbij en toch veraf.

De geologie van Rijswijk kent tenminste drie oude landschappen, die  meer dan 6000 jaar terug gaan in de tijd: een oud getijdenlandschap met lage strandwallen, het landschap van de hogere strandwallen (Oude Kerk) met veen in het achterland en dat van de pre-romeinse inbraken van de zee in dat veenlandschap. Die landschappen zijn nog maar beperkt zichtbaar, je moet echt weten waar je bent.

Aan de hand van theorie en praktijk, en aan de hand van een “guided tour” doorkruist Bert van der Valk de gemeente van oud naar jong (in de geologie) en van west naar oost (over de hedendaagse weg). Als u aan het eind van de avond op huis aan gaat, dan weet u precies door welk landschap u rijdt! Ook het belang van het gebruik van geologische kennis ten behoeve van hedendaags kustonderhoud komt aan de orde.