Oproep 50PLUS: Verbreding Rijn- Schiekanaal niet doorzetten

“De voorgenomen verbreding van het Rijn-Schiekanaal moet niet doorgezet te worden. Elders op dit kanaal is verbreding niet mogelijk vanwege historische bruggen waardoor er toch al geen tijdwinst kan optreden voor de scheepvaart tussen Delft en Den Haag”. Willem Bakx en John Struijlaard, van de fractie 50PLUS in de Staten van Zuid Holland zijn op locatie gaan kijken. “Verbreding is niet noodzakelijk omdat er voor de scheepvaart geen sprake is van een gevaarlijke situatie die om een oplossing vraagt”, aldus het tweetal.

De bewoners langs het Rijn-Schiekanaal hebben veel inzet getoond bij het landschappelijk in standhouden van hun leefomgeving wat ook door anderen wordt gewaardeerd: er  wordt veel gefietst maar ook gesport bijvoorbeeld hardlopen. Ook zullen er een aantal oude bomen moeten verdwijnen.

Trekvaart is provinciaal erfgoed
“Dat het provinciebestuur het Rijn-Schiekanaal met oevers kennelijk ook waardeert is op te maken uit het feit dat de trekvaart sinds 2017 onder een van de zeven provinciale erfgoedlijnen valt. Daarom reken ik er op dat het college van Gedeputeerde Staten aan ons verzoek in schriftelijke vragen, tegemoet komt en naar de bewoners wil luisteren en afziet van de  niet noodzakelijke verbreding van het Rijn-Schiekanaal”, aldus Willem Bakx , fractievoorzitter van 50PLUS, die er overigens ook op wijst dat de Gemeenteraad van Rijswijk niet lijkt te willen instemmen met wijziging van het bestemmingsplan wat  nodig is voor verbreding van het kanaal.